Natuurlijk Herstel kan plaatsvinden door Samenwerking vanuit een krachtig bewustzijnsveld waarbij alles en iedereen verbonden is met elkaar. Om vandaar uit het veld van oorsprong, wie de mens Echt is, weer terug te halen in deze wereld.

“This is the changing of times.
It has been said that the people will start to arise and go against all the things that have been said and done, and starting that change. Let’s do something different.

So what will the future hold for us? We can’t turn back the clock and go back to the old ways. To live better, it starts with every one on this planet having a connection with our source.
Let us work together to be connected,

Speak about the hidden knowledge of our ancestral history of Earth. The Ancients, the Elders, the Designers.
Let our original nature speak out who we really are.

Come in the heart.
Come forward who you are.
Be here Now.
In Love for Gaia
We are Here”

Deze video laat zo voelbaar zien waar het echt om gaat en wat Natuurlijk Herstel inhoudt.

We nodigen je uit om deze te bekijken maar vooral ook te voelen. In het besef dat jouw waarneming er toe doet.

Want het waarnemen vanuit wie wij werkelijk zijn, heeft een scheppende en herstellende invloed op deze werkelijkheid.

Kwantum Fysica

Als wij vanuit kwantum fysisch perspectief de mens observeren, ontstaat er een totaal ander beeld. Via menselijke aandacht vindt er een verandering plaats van draaggolven.
Alles is energie en onafscheidelijk met elkaar in verbinding. Er gaat aan elke verandering in de materiële wereld een verandering vooraf in het energieveld.
In werkelijkheid bestaan wij voor het grootste gedeelte uit leegte en voor een klein gedeelte uit vaste materie. Wij zijn massa (deeltjes) en golf (energie) tegelijk.

Oorspronkelijke GeneesKunst

Een klacht fysiek in het lichaam is een verstoring in het energieveld. De verstoring uit zich in een fysieke klacht maar kan een emotionele achtergrond hebben waar je je niet van bewust bent.
In ons leven hier ontstaan klachten van allerlei aard; fysiek, emotioneel en/of mentaal, door traumatische gebeurtenissen. Hierdoor stort als het ware jouw opgebouwde krachtveld in elkaar en kun je in verstoorde gedachtenvelden terecht komen. Dit heeft dan invloed op jouw levenskracht.