Kwantumfysica


Als wij vanuit kwantum fysisch perspectief de mens observeren, ontstaat er een totaal ander beeld. Via menselijke aandacht vindt er een verandering plaats van draaggolven.

Alles is energie en onafscheidelijk met elkaar in verbinding. Er gaat aan elke verandering in de materiele wereld een verandering vooraf in het energieveld.
In werkelijkheid bestaan wij voor het grootste gedeelte uit leegte en voor een klein gedeelte uit vaste materie. Wij zijn massa (deeltjes) en golf (energie) tegelijk.
Ons lichaam is verdichte ofwel vertraagde energie. Veranderingen in de energie zijn direct met ons bewustzijn verbonden. Bewust-zijn blijkt dus invloed te hebben op materie.

Voortdurend zijn wij in deze wereld onderhevig aan invloeden om ons heen. Verwachtingen, overtuigingen en gedachtepatronen zijn vaak ondermijnend voor onze gemoedstoestand en kunnen verstoringen veroorzaken in het energieveld. Een ziekte is in feite samengestolde energie waar geen bewustzijn in/op zit.

Een gedachte is energie en van invloed op ons welzijn. Bewustzijn van die gedachte (is energie) heeft dus invloed op het lichaam (de massa). En het besef dat elke nanoseconde 40 miljard nieuwe mogelijkheden kunnen ontvouwen, opent dus Alles.

Alles om ons heen, de hele kosmos, communiceert met ons. Alles is mogelijk en niets heeft invloed op ons, alleen de gedachte.  

Vanuit de kwantumfysica heeft de observer invloed op wat zich voordoet door de kracht van vrije waarneming. En vanuit dat 0 puntveld (wat een soort van resetknop is, een blanco veld) zijn alle mogelijkheden weer actief en herstelt het natuurlijk evenwicht het Levenskracht Veld.