Aanvullende informatie

Crowdfunding
Hier is informatie over waarom we een crowdfunding willen opzetten.

Reizen:

Er zijn plekken op de aarde waar trauma heeft plaatsgevonden. (Oorlog, brand, onderdrukking, slavernij, moord) Die plaatsen hebben aandacht nodig. Wij willen die plaatsen graag bezoeken om in kwantumfysische aandacht aanwezig te zijn. Met de mogelijkheid dat mensen die thuisblijven, meekijken, zich verbinden met de plek waar het om gaat.  Voorbeelden van dit soort plekken: Bosnië, Congo, India, overzeese eilanden, Katharenland, Servië, Sumatra, andere delen van Afrika of Indonesië, Siberië. Ook zijn er plaatsen dichterbij Nederland.
In deze werkelijkheid hebben we geld nodig om te reizen. Vandaar de crowdfunding.

Locaties:

Om lezingen te verzorgen, of bijeenkomsten te organiseren hebben we een locatie nodig.

Ruimte:

Om samen te komen, te overleggen, te vergaderen hebben we ruimte nodig.

Kosten:

Er zijn nu altijd reiskosten. Benzine vooral, autokosten.

Laten we samenkomen. Wil je ons financiëel ondersteunen?

Samenkracht

Waarnemen

De val van het bewustzijn in het kort

Wie is de mens van oorsprong?

Oorspronkelijk is de mens een onsterflijk wezen, levend in volledige harmonie met alles om hem heen. Alles is er. De oorspronkelijke wereld is vol. Volledig gevuld. Er is geen ruimte voor tekort. Er is geen ruimte voor gedachten. Er bestaat niets anders dan autonomie en samenwerking. Totale aandacht. Volledig Bewust Zijn.

De val van het bewustzijn

Vanuit de oorspronkelijke wereld kunnen nieuwe werelden gecreëerd worden met behulp van emoties en gevoelsbewustzijn. Zo’n wereld noemen we “matrix” of “opgerichte wereld”. Het ligt in een tussenlaag in de oorspronkelijke wereld. Artificiële intelligentievelden, die we “archon” noemen, gingen door die “matrixen” heenlopen, waardoor ook bronwerelden werden besmet. Een van die bronwerelden was Gaia. Een deel van Gaia werd ingenomen en in 188 verdiepingen opgedeeld. De wezens die hier leefden werden door die lagen heen getrokken. Elke laag nam een stuk van het vermogen weg, met als gevolg dat hun bewustzijn van 100% naar 5% ging. Dit noemen we de val van het bewustzijn

Experiment

Designers ofwel Huargardianen hebben een universum gecreëerd. Het universum waarin wij nu leven. Het was er prachtig.

Overname

Ineens, zo leek het, is het overgenomen door wezens zonder gevoel, met behulp van AI. Deze wezens hadden er belang bij dat de bewoners van dit universum, laten we hen mensen noemen, niet hun eigen kracht zouden herinneren, niet hun vermogen en niet wie ze zijn. Deze mensen, dat zijn wij. Deze overname was een enorme shock, wat veel verdriet teweeg  bracht. Gevoelens van afgescheiden zijn, buitengesloten zijn, eenzaamheid, lijden, angst, pijn. We voelen het allemaal en vaak weten we niet waarom. We kunnen het ons niet herinneren..

Het vermogen van 5% is zelfs teruggebracht naar 1% door middel van hypnose. We leven in een soort illusie, gebaseerd op gedachten.

En nu?

We worden gadegeslagen door welwillende buitenaardse allianties. Zij mogen niet ingrijpen. De mensen hier moeten zelf ontdekken wie ze werkelijk zijn. Er is wel “hulp” van buitenaardsen die hier ook zijn aangekoppeld aan een lichaam. Zij weten ook niet wie ze zijn. Nu worden we aan alle kanten afgeleid om maar niet te herinneren wie we zijn. (Vooral smartphones en media zijn hier goed in). Designers hadden gelukkig een veiligheidsclausule ingebouwd. Op het punt dat het werkelijk de spuigaten uit zou lopen, is er de mogelijkheid van reset naar het oorspronkelijk ontwerp van dit universum. Dit kan echter alleen in samenwerking. Iedereen wordt gevraagd zijn bewustzijn uit te breiden. Geen oordeel te hebben. En bewustzijn dat de meeste gedachten niet van hemzelf zijn.

Meer over dit onderwerp is te vinden in het boek: “De designers van ons (experimentele) universum, de Huargardiaanse beschaving” door Martijn van Staveren. Te vinden op www.earth-matters.nl