Oorspronkelijke GeneeskunstDe kracht onder de klacht
Een klacht fysiek in het lichaam is een verstoring in het energieveld. De verstoring uit zich in een fysieke klacht maar kan een emotionele achtergrond hebben waar je je niet van bewust bent.
In ons leven hier ontstaan klachten van allerlei aard; fysiek, emotioneel en/of mentaal, door traumatische gebeurtenissen. Hierdoor stort als het ware jouw opgebouwde krachtveld in elkaar en kun je in verstoorde gedachtenvelden terecht komen. Dit heeft dan invloed op jouw levenskracht. 
Door de kracht van menselijke aandacht kan er een verschuiving plaatsvinden in bewustzijn. Deze bezit een innerlijke wijsheid en wordt aangeraakt. Alleen jij, jouw eigen zelf, jouw autonome kracht weet wat werkelijk nodig is in die situatie. Omdat iemand met jou meekijkt vanuit Verbinding en Aandacht, herstelt het levenskrachtveld. En kun je weer voelen vanuit jouw eigen autonome kracht. Op deze manier kunnen we ook kijken naar een schijnbaar uitzichtloze, vastzittende situatie. 
 
SamenKrachtsessie 
Wij beseffen dat we niet beschikken over meer informatie dan de ander en dat we geen oplossing aan kunnen dragen. We blijven weg bij ‘oorzaak-gevolg denken’. We faciliteren het luisteren met diep gemeende aandacht, daardoor kan er een overdracht plaatsvinden van ‘informatie bewustzijns velden’. 
De afgelopen jaren zijn wij zelf intensief met dit proces bezig geweest. We zijn zelf ook waargenomen met aandachtskracht en hebben trainingen gevolgd in waarneming met de kracht van aandacht. Dit is Oorspronkelijke Geneeskunst. 
Het is NU tijd om het veld van de Oorspronkelijke Geneeskunst te openen en terug te brengen in deze wereld. 
Als jij voelt dat wij met onze aandachtskracht iets met jou mee in beweging kunnen zetten, nodigen we je vanuit Hartelijkheid en Gelijkwaardigheid uit om met ons contact op te nemen, je bent van harte welkom